|      Εγνατίας 6, Θεσσαλονίκη    2310 521548     info@pedi.gr    |    Φόρμα Επικοινωνίας    |   

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο οφείλει:

Να ενεργεί με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα.

Να λειτουργεί αξιοκρατικά

Να παρέχει ίσες ευκαιρίες πληροφόρησης σε όλα τα μέλη, χωρίς φυλετικές θρησκευτικές ή άλλες προκαταλήψεις και ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Να επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα στην εξυπηρέτηση μελών με ειδικές ανάγκες.

Να είναι ευαίσθητο τόσο στις ανάγκες της κοινωνίας, όσο και στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.

logo

Το Σωματείο μας

Eκπροσωπεί εδώ και 20 χρόνια με μεγάλη επιτυχία τον κλάδο σε όλα τα σημαντικά θέματα που μας αφορούν και είναι αρωγός στις εξελίξεις και όχι άλλος ένας παρατηρητής.

Που Βρισκόμαστε

  Εγνατίας 6, Θεσσαλονίκη

  2310 521548

  info@pedi.gr

Φόρμα Επικοινωνίας